A downloadable game

Obroń swój dom przed life coachami!

Kiedy myślisz, że całe Twoje dotychczasowe życie jest sielanką, Twoją strefę komfortu atakują trenerzy rozwoju personalnego.

Twórz bronie z przypadkowych rzeczy znajdujących się w najbliższym otoczeniu i odeprzyj falę pseudointelektualnego bełkotu.

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.